PRIJAVA ZA PREDAVANJA ZNANJEM PROTIV MARFIJA 2018.
Start
 
Ime i prezime: *

 
E-mail: *

 
Kontakt telefon: *

 
Fakultet: *

 
Smer: *

 
Kako ste čuli za projekat “Znanjem protiv Marfija”? *


 
Da li smatrate da se strah od javnog nastupa "leči" javnim nastupom? Ukratko obrazložiti odgovor.
*

 
Šta je ono što Vas najviše plaši prilikom javnog nastupa?
*

 
Da li smatrate da u javnom nastupu ili prezentovanju sve treba biti unapred insplanirano,
ili treba ostaviti malo mesta improvizaciji? Ukratko objasniti zašto.
*

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform